JUDr. Martin Slivoně Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
JUDr. Martin Slivoně

JUDr. Martin Slivoně

Při poskytování právních služeb si zakládám na důvěře, otevřenosti, lidském přístupu a 100 % spokojenosti klienta. Můj přístup ke klientovi není strojený a nesrozumitelný, ale založený lidském přístupu. Podrobně vysvětlím vše tak, aby klient rozuměl danému problému a mému postupu v jeho věci. Výsledkem mé práce je vždy řešení, které přesně odpovídá požadavkům klienta. Své služby mohu nabídnout nejen v anglickém jazyce, ale i v jazyce španělském.

Svojí právní praxi jsem započal již během studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, a to na okresním soudu či státním zastupitelství. Doplněna je potom zahraniční odbornou stáží v Dominikánské republice u advokátní kanceláře Alburquerque & Alburquerque Abogados-Consultores. Největší chloubou je výkon právní praxe přímo pod dohledem nestora české advokacie JUDr. Tomáše Sokola. Mý klienti se na mě mohou s důvěrou obrátit s jakýmkoliv problémem, se kterým se v každodenním životě potýkají, ať už se jedná o sepis smlouvy nebo zastupování při soudním jednání.

Služby

  • Občanské právo
  • Trestní právo
  • Obchodní právo
  • Nemovitosti
  • Správní právo
  • Smlouvy