Chci publikovat
forum iuris
forum iuris

Advokáti

Neskutečně si vážíme toho, jací skvělí a inspirativní lidé si zvolili společně s námi prostory fora iuris za svoji základnu. S každým dalším příběhem nás těší, že myšlenka projektu dává smysl tolika z vás!

Mgr. Markéta Chudáčková – Advokát

Mgr. Markéta Chudáčková

Zakládám si na osobním a odpovědném přístupu ke každému klientovi a každé věci. Ve sporech kladu důraz na strategii vedení sporu, v případě mediační práce k dosažení řešení win-win, včetně zvládnutí psychologických aspektů sporů.

Více o mně
Mgr. Filip Loubal – Advokát

Mgr. Filip Loubal

Advokacie je pro mě nejen povoláním, ale též posláním, kdy složením advokátního slibu jsem se zavázal, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Těchto zásad se při poskytování právních služeb držím a ctím je.

Více o mně
JUDr. Ludmila Winkel – Advokát

JUDr. Ludmila Winkel

Pracuji jako právnička již od roku 2009 a mám za sebou téměř jedenáctiletou praxi v předních českých advokátních kancelářích, a tříletou praxi na právním oddělení významné mezinárodní společnosti. Jsem advokátkou od roku 2016.

Více o mně
Mgr. Pavel Batěk – Advokát

Mgr. Pavel Batěk

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 2001 získal titul Mgr. Jako samostatný advokát pak v advokacii působím už bezmála 20 let.

Více o mně
Mgr. Kristýna Knapešová – Advokát

Mgr. Kristýna Knapešová

V současné době působím jako samostatná advokátka a poskytuji právní služby zejména v oblastech občanského, rodinného a trestního práva.

Více o mně
Oleksii Chornyi – Lawyer

Oleksii Chornyi

My name is Oleksii Chornyi and I’m a Ukrainian foreign lawyer currently living in Prague. I own a law office in Odessa with more than 22 years of legal practice.

See More
Mgr. Lucie Čertíková – Advokát

Mgr. Lucie Čertíková

Jako samostatná advokátka poskytuji právní služby klientům na míru podle jejich individuálních potřeb, a to zejména v oblastech občanského, rodinného, přestupkového a trestního práva.

Více o mně
JUDr. Michaela Dobrovičová – Advokát

JUDr. Michaela Dobrovičová

Celý svůj profesní život se specializuji výhradně na rodinné a trestní právo. Tyto okruhy práva považuji za nejdůležitější – mající největší dopad na život lidí.

Více o mně
Mgr. Ludmila Wolf Molišová – Advokát

Mgr. Ludmila Wolf Molišová

Zakládám si na dlouhodobé spolupráci a vybudování vztahu s klientem, proto ke každému klientovi zaujímám individuální přístup a snažím se poskytnout co nejvíce efektivní řešení jeho záležitostí v globálním kontextu.

Více o mně
Mgr. Bc. Pavla Vacková – Advokát

Mgr. Bc. Pavla Vacková

Práce advokáta je pro mě propojením právní práce a kreativity, ale také pomoc konkrétním lidem. Zakládám si na individuálním přístupu a pečlivosti, se kterou přistupuji ke každému případu bez výjimky.

Více o mně
Serhii Mostovenko – Lawyer

Serhii Mostovenko

My name is Serhii Mostovenko. I am a lawyer from Ukraine with more than 18 years of experience in the legal profession.

See More
Olena Maksymenko – Advokát

Olena Maksymenko

Miluji mezinárodní soukromé a rodinné právo. Ráda hájím práva a zájmy ukrajinských občanů.

Více o mně
JUDr. Petr Kubíček – Advokát

JUDr. Petr Kubíček

Advokát působící v advokacii od roku 2010 nejprve jako advokátní koncipient v přední české advokátní kanceláři a po absolvování advokátní zkoušky působící jako samostatný advokát.

Více o mně
forum iuris
forum iuris