Chci publikovat
forum iuris
forum iuris

Advokáti

Neskutečně si vážíme toho, jací skvělí a inspirativní lidé si zvolili společně s námi prostory fora iuris za svoji základnu. S každým dalším příběhem nás těší, že myšlenka projektu dává smysl tolika z vás!

Mgr. Markéta Chudáčková – Advokát

Mgr. Markéta Chudáčková

Zakládám si na osobním a odpovědném přístupu ke každému klientovi a každé věci. Ve sporech kladu důraz na strategii vedení sporu, v případě mediační práce k dosažení řešení win-win, včetně zvládnutí psychologických aspektů sporů.

Více o mně
Mgr. Filip Loubal – Advokát

Mgr. Filip Loubal

Advokacie je pro mě nejen povoláním, ale též posláním, kdy složením advokátního slibu jsem se zavázal, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Těchto zásad se při poskytování právních služeb držím a ctím je.

Více o mně
JUDr. Ludmila Winkel – Advokát

JUDr. Ludmila Winkel

Pracuji jako právnička již od roku 2009 a mám za sebou téměř jedenáctiletou praxi v předních českých advokátních kancelářích, a tříletou praxi na právním oddělení významné mezinárodní společnosti. Jsem advokátkou od roku 2016.

Více o mně
Mgr. Pavel Batěk – Advokát

Mgr. Pavel Batěk

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 2001 získal titul Mgr. Jako samostatný advokát pak v advokacii působím už bezmála 20 let.

Více o mně
Mgr. Kristýna Knapešová – Advokát

Mgr. Kristýna Knapešová

V současné době působím jako samostatná advokátka a poskytuji právní služby zejména v oblastech občanského, rodinného a trestního práva.

Více o mně
Oleksii Chornyi – Lawyer

Oleksii Chornyi

My name is Oleksii Chornyi and I’m a Ukrainian foreign lawyer currently living in Prague. I own a law office in Odessa with more than 22 years of legal practice.

See More
Mgr. Lucie Čertíková – Advokát

Mgr. Lucie Čertíková

Jako samostatná advokátka poskytuji právní služby klientům na míru podle jejich individuálních potřeb, a to zejména v oblastech občanského, rodinného, přestupkového a trestního práva.

Více o mně
JUDr. Michaela Dobrovičová – Advokát

JUDr. Michaela Dobrovičová

Celý svůj profesní život se specializuji výhradně na rodinné a trestní právo. Tyto okruhy práva považuji za nejdůležitější – mající největší dopad na život lidí.

Více o mně
Mgr. Ludmila Wolf Molišová – Advokát

Mgr. Ludmila Wolf Molišová

Zakládám si na dlouhodobé spolupráci a vybudování vztahu s klientem, proto ke každému klientovi zaujímám individuální přístup a snažím se poskytnout co nejvíce efektivní řešení jeho záležitostí v globálním kontextu.

Více o mně
Mgr. Bc. Pavla Vacková – Advokát

Mgr. Bc. Pavla Vacková

Práce advokáta je pro mě propojením právní práce a kreativity, ale také pomoc konkrétním lidem. Zakládám si na individuálním přístupu a pečlivosti, se kterou přistupuji ke každému případu bez výjimky.

Více o mně
Serhii Mostovenko – Lawyer

Serhii Mostovenko

My name is Serhii Mostovenko. I am a lawyer from Ukraine with more than 18 years of experience in the legal profession.

See More
Olena Maksymenko – Advokát

Olena Maksymenko

Miluji mezinárodní soukromé a rodinné právo. Ráda hájím práva a zájmy ukrajinských občanů.

Více o mně
Mgr. Nelly Pelc Vostrá

Mgr. Nelly Pelc Vostrá

Ve své advokátní praxi se zaměřuji na občanské, rodinné a daňové právo. Kladu důraz na efektivní řešení problémů bez vytáček, s cílem šetřit čas i náklady klienta.

Více o mně
JUDr. Martin Slivoně

JUDr. Martin Slivoně

Při poskytování právních služeb si zakládám na důvěře, otevřenosti, lidském přístupu a 100 % spokojenosti klienta. Výsledkem mé práce je vždy řešení, které přesně odpovídá požadavkům klienta.

Více o mně
Mgr. Bc. Štefan Rehák, LL.M.

Mgr. Bc. Štefan Rehák, LL.M.

Zásadním poznatkem, který jsem si v průběhu své dlouholeté praxe opakovaně ověřil, je, že při poskytování právních služeb není nic důležitějšího než osoba klienta a porozumění jeho potřebám a cílům, kterých chce v mnohdy nelehkých situacích dosáhnout.

Více o mně
Mgr. Anežka Roth, LL.M.

Mgr. Anežka Roth, LL.M.

Od klientů vím, že při řešení právních záležitostí oceňují důvěru v proces a srozumitelnost práva a ve své advokátní praxi na tyto hodnoty dbám.

Více o mně
Mgr. Adam Kejla – advokát

Mgr. Adam Kejla

Jako advokát se vždy snažím chápat klientovu situaci prakticky, nejen skrze paragrafy.

Více o mně
JUDr. Daniel Urban

JUDr. Daniel Urban

Jsem advokát se zaměřením na občanské a obchodní právo, se zvláštní specializací na bytové právo, právo SVJ a právo bytových družstev. Zabývám se i právem nemovitostí a dědickým právem.

Více o mně
JUDr. Petr Kubíček – Advokát

JUDr. Petr Kubíček

Advokát působící v advokacii od roku 2010 nejprve jako advokátní koncipient v přední české advokátní kanceláři a po absolvování advokátní zkoušky působící jako samostatný advokát.

Více o mně
forum iuris

Abecední seznam všech kolegů ve foru iuris

02

JUDr. Pavel Bohorodčaner

pavel.bohorodcaner@gmail.com

05

Mgr. Bc. Denis Ejubovič

denis@ejubovic.com

06

Mgr. Jan Halámka

halamka@akhalamka.cz

07

Mgr. Monika Homolová

monika.homolova@gmail.com

10

Mgr. Ondřej Jurášek

ondrej-jurasek@seznam.cz

11

Mgr. Filip Kábrt

fkabrt@ak-kabrt.cz

12

JUDr. Ing. Martina Kačerová

martina@kacerova.cz

13

Mgr. Adam Kejla

adam.kejla@forumiuris.cz

15

PhDr. Mgr. Michal Krajčírovič

michal@krajcirovic.cz

17

Mgr. Libor Kučera

lkucera@vlk-attorneys.cz

21

Mgr. Ing. Tomáš Němec

tomas@nemecadvokat.cz

22

Mgr. Veronika Patáková

veronika.patakova@ak-vp.cz

24

JUDr. Ivana Psůtková

akpsutkova@akpsutkova.cz

25

Mgr. Marta Ptáčková

martaptackova@email.cz

28

Mgr. Lucia Říhová

l.rihova@post.cz

31

JUDr. Michal Turnhöfer

turnhofer.michal@gmail.com

34

JUDr. Bc. Martin Vlk

mvlk@vlk-attorneys.cz

forum iuris

forum iuris

První pražský sdílený prostor pro advokáty

Uruguayská 11, Praha 2 – Vinohrady
+420 606 678 573
office@forumiuris.cz
Sledujte nás – LinkedIn  /  YouTube

Pište, volejte Stavte se

Děkujeme za podporu

ASPI Wolters Kluwer Praetor - komplexní a přehledný systém pro efektivní řízení advokátní kanceláře
Tady forum iuris – Uruguayská 11, Praha 2 – Vinohrady

Uruguayská 11, Praha 2 – Vinohrady

Navigovat
forum iuris