Chci uspořádat seminář/workshop Zajímalo by mě téma...

forum iuris Seminar

Do budoucna se těšíme na jakoukoli formu sebevzdělávání. Forum by mělo fungovat tak, že bude nabízet zajímavé semináře a přinášet témata z praxe. Bude usnadňovat lidem, kteří mají co sdílet, své zkušenosti a znalosti snadno přenášet dál. Proto pokud někdo bude mít zájem, pomůžeme mu zorganizovat seminář, workshop, profesní diskusi, stejně tak jako aktuální témata budeme vyhledávat.

Chceme vzdělávací část prostoru otevřít profesní veřejnosti, od studentů právnických fakult po veškeré a související právnické profese. Chceme podpořit komunikaci napříč různými právnickými povoláními a podporovat sdílení zkušeností a komunikaci zejména mezi soudci a advokáty.

Nápadů máme hodně, některé začínáme realizovat. Pokud byste měli zájem o některá témata, napište nám. Stejně tak, pokud byste měli zájem se o některé své zkušenosti a znalosti podělit.

forum iuris