Mgr. Bc. Štefan Rehák, LL.M. Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Bc. Štefan Rehák, LL.M.

Mgr. Bc. Štefan Rehák, LL.M.

Zásadním poznatkem, který jsem si v průběhu své dlouholeté praxe opakovaně ověřil, je, že při poskytování právních služeb není nic důležitějšího než osoba klienta a porozumění jeho potřebám a cílům, kterých chce v mnohdy nelehkých situacích dosáhnout. Pro klienty proto vždy volím s ohledem na jejich zájmy nejvhodnější postup a v průběhu spolupráce vždy srozumitelně vysvětluji, co jim může svět práva nabídnout, co mohou očekávat a čeho mým prostřednictvím mohou dosáhnout.

Ve světě praktického práva se pohybuji již od studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kdy jsem pracoval jako advokátní praktikant a následně jako advokátní koncipient. Počátkem roku 2019 jsem byl jmenován asistentem soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, v říjnu 2021 jsem složil odbornou justiční zkoušku a přesunul jsem se v rámci Nejvyššího soudu ČR na pozici poradce pro judikaturu na oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR spadající pod úsek předsedy Nejvyššího soudu ČR. V srpnu 2022 jsem opustil vody justice a začal jsem působit jako advokát.

Mimo advokacii se také věnuji přednáškové a publikační činnosti.

Právní služby poskytuji v češtině a angličtině.

Služby

Obrátit se na mě můžete především v následujících právních oblastech:

  • Zastupování klientů před soudy a správními orgány
  • Trestní právo
  • Zdravotnické a farmaceutické právo
  • Občanské právo
  • Smluvní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Spotřebitelské právo
  • Pracovní právo
  • Správní právo