JUDr. Petr Kubíček Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
JUDr. Petr Kubíček

JUDr. Petr Kubíček

Advokát působící v advokacii od roku 2010 nejprve jako advokátní koncipient v přední české advokátní kanceláři a po absolvování advokátní zkoušky působící jako samostatný advokát.

Zakládám si na osobním a vstřícném přístupu ke každému zájemci o právní pomoc, jehož požadavky jsou pro mě prioritou. Jsem si vědom, že velká část případů má jak rovinu právní, tak i tu, která s právem zdánlivě nesouvisí, ale může být stejně důležitá. Klienti ode mě tedy mohou očekávat nejen profesionální právní služby, ale i poradenství v neprávních aspektech případu.

Služby

Specializuji se především na trestní, občanské, insolvenční a směnečné právo. Okruhy práva, kterými se zabývám:

  • Zastoupení v soudních, správních a rozhodčích řízeních
  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Práva nemovitostí
  • Pracovní právo
  • Trestní právo
  • Insolvenční právo
  • Směnečné a šekové právo

Kontakt