Mgr. Bc. Pavla Vacková Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Bc. Pavla Vacková

Mgr. Bc. Pavla Vacková

Práce advokáta je pro mě propojením právní práce a kreativity, ale také pomoc konkrétním lidem. Zakládám si na individuálním přístupu a pečlivosti, se kterou přistupuji ke každému případu bez výjimky. Právní floskule ode mě neuslyšíte, naopak - vše spolu probereme tak, aby bylo vždy jasné, co a proč na případu dělám. Jsem Vaše advokátka, která rozumí nejen českým a mezinárodním normám, ale také mluví Vaším jazykem. Kromě češtiny se s Vámi domluvím německy, anglicky nebo čínsky.

Moje cesta k advokacii nebyla jasná od začátku. Studovala jsem nejen práva, ale i sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zajímaly mě mezinárodní vztahy a jazyky; studijní pobyty jsem absolvovala v Německu a v Číně. Nakonec jsem hned po dokončení právnické fakulty zakotvila v advokacii, kde mohu všechny své zájmy skloubit díky specializaci na mezinárodní soukromé právo a rodinné právo s mezinárodním prvkem. Najdu pro Vás právní řešení na míru.

Služby

Mezi mé klienty patří jak obchodní společnosti, tak běžní lidé. Právní poradenství poskytuji zejména ve věcech obchodního, rodinného a mezinárodního práva. Sepíši pro Vás smlouvu, podání na soud, kde Vás i zastoupím, právní stanovisko nebo Vás podpořím při vyjednávání s obchodním partnerem.

Obrátit se na mě můžete v následujících záležitostech:

  • Obchodní právo
  • Mezinárodní právo soukromé
  • Rodinné právo
  • Právo obchodních korporací a corporate compliance
  • Občanské právo
  • Dědické právo