Mgr. Pavel Batěk Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Pavel Batěk

Mgr. Pavel Batěk

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 2001 získal titul Mgr. Jako samostatný advokát pak v advokacii působím už bezmála 20 let. Za tu dobu jsem v rámci své praxe měl možnost získat bohaté zkušenosti v širokém spektru právních oblastí - především v právu obchodním, občanském, pracovním ale i trestním – které dále zúročuji při řešení kauz svých klientů.

Výkon advokátní praxe stojí na třech základních pilířích. Advokát musí být především vysoce profesionální – pokud má být advokát profesionálem, jeho služby musí být skutečně efektivní a účinné. Při poskytování právních služeb je rovněž nutno pamatovat na to, že každá kauza je odlišná, klient za advokátem přichází se svým specifickým problémem, který vyžaduje řešení na míru, z čehož nutně vychází požadavek na individuální a  empatický přístup při poskytování onoho řešení. S tím pak neoddělitelně souvisí pilíř třetí, tedy důvěra mezi advokátem a jeho klientem.

Jedině tak lze poskytovat ty nejkvalitnější právní služby a právě to mohu svým klientům nabídnout.

Služby

Právní služby poskytuji firmám i jednotlivcům prakticky ve všech oblastech práva.
Specializuji se zejména na:

  • Právo nemovitostí
  • Právo obchodní
  • Právo občanské
  • Náhrada škody a újmy
  • Vymáhání pohledávek
  • Právo trestní
  • Právo pracovní