Mgr. Markéta Chudáčková Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Markéta Chudáčková

Mgr. Markéta Chudáčková

Mám ráda právo. Začala jsem pracovat jako student, pak advokátní koncipient v advokátní kanceláři s generální praxí se skvělými školiteli před 24 lety. Nikdy mě nepřestane fascinovat proces promítání právních vztahů na vztahy v reálném světě. Stejně tak mě nepřestane fascinovat, co se s tímhle procesem děje následně v soudním řízení. Když se podaří do takového příběhu pozvat spravedlnost v jakékoli podobě je to velká radost.

V praxi se z mého pohledu nepochopitelně zapomíná na fakt, že většina věcí klasické generální advokátní práce začíná u základních práv (u práv zaručených v českém prostředí zjednodušeně řečeno Listinou, Ústavou, mezinárodními úmluvami, tedy u tzv. „vyššího práva“). Ať jde o věci rodinné, vlastnické, osobnostní, trestní a v podstatě o veškerá sporná řízení, základní práva přicházejí na pořad obvykle v samém závěru řízení a v případě statečnosti klienta je pak podávána ústavní stížnost. Ta už ale nemusí mít oporu v předchozím řízení, neboť se potenciál základních práv nevyužil od počátku. Proto osobně kladu důraz na uplatňování základních práv při zastupování od počátku řešení věci tak, aby byla základní práva klientovi zaručena od samého počátku, případně, aby se mohl smysluplně dovolávat jejich případného porušení.

Služby

Zakládáme si na osobním a odpovědném přístupu ke každému klientovi a každé věci. Ve sporech klademe důraz na strategii vedení sporu, v případě mediační práce k dosažení řešení win-win, včetně zvládnutí psychologických aspektů sporů, včetně snahy o deeskalaci konfliktu.

V rámci poskytování služeb samozřejmě zakládáme společnosti, pomáháme s vypořádáním majetku, zastupujeme v dědických řízeních, sepisujeme smlouvy a poskytujeme kompletní právní poradenství. Základní oblasti práva, v rámci kterých poskytujeme služby:

 • Zastoupení v soudních, správních a rozhodčích řízeních
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Práva nemovitostí
 • Pracovní právo
 • Trestní právo
 • Insolvenční právo
 • Směnečné a šekové právo
 • Ústavní právo
 • Správní právo

Reference

Petr Šídlo /úprava poměrů k nezletilému dítěti/

„Co bych o Tobě řekl… od prvního momentu na mě udělala velký dojem precizní příprava a hloubka porozumění tématu, strategické myšlení (na rozdíl od častého přístupu jiných kolegů „uvidíme co soudce“). Paměť na podstatné detaily případu, schopnost argumentace a reakce při stresu samotného soudního řízení, přičemž ale neztrácíš svou lidskost a nadhled. S ohledem na výměnu právního zástupce během samotného řízení jsem si jistý, že bez Tebe by výsledek byl diametrálně horší.“

Ing. Tomáš Cizner /restituční řízení, náhrada škody způsobené státem/

„Ve věci velkého vleklého restitučního sporu proti zabetonovaným státním orgánům jsme si najali paní advokátku Markétu Chudáčkovou. Opravdu odvádí perfektní práci. Podařilo se dostat náš téměř beznadějný případ úspěšně před ústavní soud a vyhrát. Státní orgány jsou dokonale zabetonovány a spoléhají na to, že to vzdáme. Přístup paní Advokátky mě připomíná Winstona Churchilla – Chytnout a nepustit. Když k tomu přidám její erudici a znalost práva v prostředí České právní džungle nepochybuji o konečném úspěchu.“

Lucie Scantlebury /sousedský spor, vlastnické právo, vydržení/

„Paní magistra Chudáčková mě zastupovala v sousedském právním sporu o část mého pozemku. Velmi si vážím její profesionality i jejich právních znalostí a zkušeností v dané oblasti. Přesto, že kauza byla velice komplikovaná a emoční, paní advokátka dokázala udržet po celou dobu trvání sporu chladnou hlavu a její nekompromisnost v hledání důkazů zajistila pozitivní rozhodnutí soudu pro naši stranu, za což jí tímto i velmi děkuji.“