Mgr. Ludmila Wolf Molišová Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Ludmila Wolf Molišová

Mgr. Ludmila Wolf Molišová

Jsem partnerem pro business, poskytuji komplexní právní služby podnikatelům a ve zdravotnictví. Pomáhám nastavovat pravidla fungování podnikání včetně zajištění ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví, komunikuji s úřady, připravuji, kontroluji a vyjednávám smlouvy (včetně mezinárodních obchodních transakcí), řeším záležitosti týkající se zaměstnávání a zajišťuji efektivní vymáhání nezaplacených pohledávek.

Využívám zkušenosti získané mimo advokacii, a to jak z businessu, tak i veřejného sektoru. Mými hlavními zásadami jsou spolehlivost, preciznost a multioborovost poskytovaných služeb.

Zakládám si na dlouhodobé spolupráci a vybudování vztahu s klientem, proto ke každému klientovi zaujímám individuální přístup a snažím se poskytnout co nejvíce efektivní řešení jeho záležitostí v globálním kontextu.

Soustavně se dovzdělávám a je velmi málo oborů, které jsou mi naprosto cizí.

Pracuji v češtině, angličtině a němčině.

Služby

Obrátit se na mě můžete v následujících právních oblastech:

  • Obchodní právo
  • Corporate governance
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Farmaceutické právo
  • Mezinárodní obchod
  • Ochrana osobních údajů
  • Pracovní právo
  • E-commerce a IT právo
  • Právo nemovitostí
  • M&A