Mgr. Lucie Čertíková Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Lucie Čertíková

Mgr. Lucie Čertíková

Jako samostatná advokátka poskytuji právní služby klientům na míru podle jejich individuálních potřeb, a to zejména v oblastech občanského, rodinného, správního, přestupkového a trestního práva. Vždy ke klientům i ke všem jejich případům přistupuji zodpovědně a lidsky tak, abychom našli nejvhodnější řešení jejich situace. Za základ spokojené spolupráce považuji komunikaci, proto klienty vždy informuji o stavu věci a o tom, jaké budou další právní kroky.

Služby

V rámci své praxe zastupuji klienty v řízeních před soudy a úřady, připravuji smluvní i jinou dokumentaci a poskytuji právní poradenství.

Oblasti práva, v rámci kterých poskytuji právní služby:

 • Zastupování u soudů a správních orgánů
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Dědické právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Práva nemovitostí
 • Příprava smluv
 • Pracovní právo
 • Správní právo
 • Přestupkové právo
 • Trestní právo
 • Ústavní právo