Mgr. Kristýna Knapešová Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Kristýna Knapešová

Mgr. Kristýna Knapešová

Advokacii vnímám nejen jako práci s paragrafy, ale zejména jako pomoc lidem s jejich konkrétními životními nesnázemi. Uvědomuji si proto, jak důležitý je individuální a empatický přístup ke každému klientovi. Ve vztahu ke klientům si zakládám na srozumitelné a transparentní komunikaci. Klient tak vždy ví, jaký je stav věci, kam případ směřuje a jaké budou další právní kroky.

Ve své práci se snažím neustále zlepšovat a vzdělávat. Už v průběhu studia na právech jsem měla chuť sbírat co nejvíce praktických zkušeností v oboru. Pracovala jsem proto jako právní asistentka v advokátní kanceláři, účastnila se stáže na okresním soudu nebo v neziskovém sektoru. Vyjela jsem také na půl roční studijní pobyt prostřednictvím programu Erasmus. Po státnicích v roce 2018 jsem nakonec zakotvila v advokacii.

Služby

Zastupuji klienty ve všech typech řízení před soudy, správními orgány a dalšími orgány veřejné moci. Poskytuji právní poradenství a sepisuji smluvní i jiné dokumentace.

Obrátit se na mě můžete v následujících záležitostech:

  • Rodinné právo
  • Občanské právo
  • Dědické právo
  • Bytové právo
  • Spotřebitelské právo
  • Trestní právo