Mgr. Filip Loubal Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Filip Loubal

Mgr. Filip Loubal

Advokacie je pro mě nejen povoláním, ale též posláním, kdy složením advokátního slibu jsem se zavázal, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Těchto zásad se při poskytování právních služeb držím a ctím je.

Stejně tak vím, jak důležité je ke každému klientovi přistupovat individuálně a porozumět jeho problému v širších souvislostech. To je jediný způsob, jak každému konkrétnímu klientovi poskytnout relevantní a smysluplnou právní službu, která pro něj bude mít význam.

Služby

Zastupuji klienty ve všech typech řízení před soudy, správními orgány a dalšími orgány veřejné moci. Poskytuji právní služby zejména v následujících oblastech:

  • Závazkové právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Rozvod manželství
  • Úprava poměrů k nezletilým dětem
  • Vypořádání společného jmění manželů
  • Dědické právo
  • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Při poskytování právních služeb spolupracuji s notářkou, finanční poradkyní a překladateli, aby poskytování služeb bylo co nejkomplexnější.