Mgr. Anežka Roth, LL.M. Zpět na forum iuris
Spojte se se mnou
Mgr. Anežka Roth, LL.M.

Mgr. Anežka Roth, LL.M.

Od klientů vím, že při řešení právních záležitostí oceňují důvěru v proces a srozumitelnost práva a ve své advokátní praxi na tyto hodnoty dbám. Vystudovala jsem právnickou fakultu v Praze a v Mnichově a zkušenosti získala ve velkých mezinárodních kancelářích. Samostatnou advokátkou jsem od roku 2023.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva  mám dlouholeté zkušenosti se všemi typy klientů, od samoživitelů po úspěšné podnikatele, kdy jsem stála u založení rodinněprávního oddělení v rámci velké mezinárodní kanceláře. Mojí specializací v této oblasti již od dob studia je ochrana rodinného majetku před dluhy. Díky těmto zkušenostem přistupuji ke každému případu skutečně individuálně, s empatií a zároveň důrazem na právní stránku věci. Vždy stojím na straně klienta a především zájmů jeho dětí.

Kontaktujte mě pro konzultaci v oblasti rodinného práva.

 

Právo nemovitostí

Díky práci pro developery a realitní kanceláře dobře vím, jaké věci pro klienty pohlídat při nemovitostních transakcích, ať už se jedná o převod rodinné chalupy nebo nového bytového komplexu. Znalost smluvní struktury a práv prodávajícího a kupujícího denně využívám při vyjednávání vyvážených smluv a pečlivé kontrole všech náležitostí a rizik.

Kontaktujte mě pro konzultaci v oblasti práva nemovitostí.

 

Vymáhání pohledávek a obrana před věřiteli

Klienty zastupuji v široké škále sporů o zaplacení, ať už se jedná o vymáhání faktur po splatnosti, dlužné nájemné, mzdu, prodlení ze smlouvy o dílo nebo náhradu škody. Mou specialitou jsou náhrady škody z letecké přepravy a z dovolené, na které jsem se zaměřovala ve svém zahraničním studiu a práci pro jednu z nejvýznamnějších evropských leteckých společností. Vždy se na prvním místě snažím o mimosoudní řešení, ale pokud je to třeba, převezmu kompletní soudní vymáhání nebo obranu včetně spolupráce s exekučním úřadem.

Kontaktujte mě pro právní pomoc v oblasti pohledávek.

 

Byznysové poradenství a start-upy

Klienty provázím od začátku jejich podnikání často od založení prvního s.r.o., nastavení vztahů mezi společníky a převody podílů, sepis investorských smluv až po úspěšný prodej. Samozřejmostí je flexibilní denní poradenství jako sepis dodavatelských smluv, smluv o dílo nebo o spolupráci. Uvědomuji si stále narůstající množství právních povinností, které nejvíce zatěžuje právě malé a střední podnikatele a svou právní pomoc proto směřuji ke kompletnímu a dlouhodobému nastavení, ať už jde o rejstříkové povinnosti, GDPR, informační povinnosti na webových stránkách, obchodní podmínky nebo reklamační řád. Spolupracuji s osvědčenými daňovými a účetními poradci.

Kontaktujte mě pro byznysové poradenství.

 

Služby

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Vymáhání pohledávek a insolvence
  • Právo nemovitostí
  • Pracovní a cizinecké právo
  • Letecké a cestovní právo
  • Korporátní právo
  • Autorské právo

Kontakt